Regulamin I edycji ekstremalnego biegu z przeszkodami o nazwie „Wyzwanie Orła”.

1. Organizator:

Fundacja Zdrowa Rywalizacja
Ul. Kielnieńska 123B/7
80-299 Gdańsk
NIP: 5842731267, REGON: 221859990, KRS: 0000456684
Numer rachunku: 65 1300 0000 2268 1250 9252 0001
Bank: Meritum Bank

2. Termin i miejsce

„Wyzwane Orła” odbędzie się 11 lipca 2015 roku w dzielnicy Gdańsk Stogi.

3. „Wyzwanie Orła” – charakterystyka pod względem sportowym

„Wyzwanie Orła” to ekstremalny bieg z przeszkodami w warunkach terenowych, który jest dla Uczestników możliwością sprawdzenia siebie oraz pokonania własnych słabości. Podczas „Wyzwania Orła” rywalizuje się o miano najtwardszego zawodnika, jednak głównym założeniem jest dobra zabawa. Pokonanie przeszkód może sprawić wiele trudności, ale duma z ukończenia trasy zrekompensuje wszelkie niedogodności.

4. Cele wydarzenia

 1. Popularyzacja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia oraz biegania jako najprostszej formy rekreacji.
 2. Kształtowanie postaw patriotycznych i tożsamości narodowej poprzez uczczenie bohaterskiej postawy Obrońców Wybrzeża podczas wydarzeń uznawanych za symboliczny początek II Wojny Światowej.
 3. Zwrócenie uwagi społeczeństwa na bunkry i inne obiekty znajdujące się na trasie Szlaku Fortyfikacji Nadmorskich, na konieczność ich renowacji oraz zadbania o dziedzictwo unikalnego pod względem wydarzeń historycznych miejsca w skali kraju.

5. Trasa biegu i przeszkody

 1. Dystans biegu dla osób dorosłych to 6 lub 13 kilometrów.
 2. Dystans biegu dla dzieci i młodzieży to 400, 800 lub 1500 metrów.
 3. Na trasie biegu rozmieszczone są przeszkody, wśród których wyróżnić można:
  a. Naturalne – morze, stawy, bagna, zarośla, pagórki, wzniesienia,
  b. Sztuczne – ściany, zasieki, przeszkody linowe, uformowane przeszkody ziemne i inne.

6. W biegu wziąć udział mogą osoby, które:

 1. Najpóźniej w dniu zawodów ukończyły 18 lat. W wersji Adept (6km) udział wziąć mogą osoby w wieku 16-18 lat za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.
 2. Zgłoszą się przez stronę internetową www.wyzwanieorla.pl, opłacą wpisowe, stawią się osobiście w biurze zawodów i podpiszą wymagane przez organizatora oświadczenia.
 3. Dzieci i młodzież w wieku 4-16 lat na dystansach od 400 do 1500 metrów za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych. Dzieci startują w asyście opiekuna.

7. Zapisy i wpisowe

 1. Limit Uczestników I edycji „Wyzwania Orła”, która odbędzie się 11.07.2015 roku, wynosi 600. W przypadku uzasadnionych okoliczności limit może zostać przez Organizatora zmniejszony lub zwiększony.
 2. Zapisy na „Wyzwanie Orła” odbywają się przez moduł sklepowy na stronie www.wyzwanieorla.pl.
 3. Zapis na „Wyzwanie Orła” zostaje potwierdzony po zaksięgowaniu przez Organizatora opłaty startowej w odpowiedniej wysokości. Do momentu zaksięgowania płatności Organizator nie rezerwuje miejsca w biegu dla danego Uczestnika.
 4. Wysokość opłaty startowej za udział w „Wyzwaniu Orła” znajduje się w zakładce INFO -> Cennik na stronie www.wyzwanieorla.pl. Wysokość opłaty startowej zwiększa się wraz ze zbliżaniem się terminu wydarzenia. Wysokość opłaty startowej jest zależna od terminu zaksięgowania płatności, a nie wypełnienia formularza zgłoszeniowego.
 5. Zapisy przyjmowane są do dnia wydarzenia włącznie, jednak Organizator nie gwarantuje pełnego pakietu startowego dla osób zapisanych później niż na tydzień przed wydarzeniem.
 6. Organizator dopuszcza korzystanie z kodów zniżkowych, które obowiązują jedynie na opłatę startową. Każde użycie kodu zniżkowego zostanie zweryfikowane przez Organizatora, któremu przysługuje odmowa akceptacji kodu i anulowanie zgłoszenia Uczestnika. W tej sytuacji opłata startowa zostanie zwrócona. Kody zniżkowe nie obowiązują na odzież i gadżety dostępne w sklepie.
 7. Opłatę startową można przenieść na innego zawodnika najpóźniej na 14 dni przez wydarzeniem.
 8. Opłata startowa nie podlega zwrotowi, z wyjątkiem ustawowego terminu 14 dni od momentu zakupu, które przysługują konsumentowi na odstąpienie od umowy zawiązanej na odległość.
 9. Opłatę startową można wnosić za pośrednictwem systemu płatności PayU oraz przelewem bankowym na rachunek bankowy podany w punkcie 1 niniejszego Regulaminu, podając w tytule numer zamówienia oraz nazwisko Uczestnika.

8. Uprawnienia Uczestników:

W ramach opłaty startowej uczestnicy otrzymują:
a) Możliwość uczestnictwa w biegu na wybranym dystansie i w wybranej serii. Organizator zastrzega sobie zmianę godziny startu lub serii oraz przesunięć Uczestników między seriami.
b) Pakiet startowy oraz elektroniczny pomiar czasu.
c) Pamiątkowy medal (warunkiem jest ukończenie biegu).
d) Napoje (warunkiem jest ukończenie biegu).

9. Klasyfikacje Uczestników

Dla Uczestników, którzy ukończą „Wyzwanie Orła” w najlepszym czasie przewidziane są nagrody i wyróżnienia. Kategorie:
a) Adept: Kobiety – miejsca 1-3,
b) Adept: Mężczyźni – miejsca 1-3,
c) Wojak: Kobiety – miejsca 1-3,
d) Wojak: Mężczyźni – miejsca 1-3,
e) Adept zespołowy – miejsca 1-3,
f) Klasyfikacja zespołowa (łączny czas 5 najlepszych zawodników z drużyny) – miejsca 1-3,
g) 400m, 800m oraz 1500m z podziałem na płeć,
h) Kategorie specjalne ogłoszone w dniu zawodów.

10. Bezpieczeństwo

 1. Organizator dołoży wszelkich starań, by w możliwie najlepszy sposób zabezpieczyć trasę i zminimalizować ryzyko powstania urazów lub innych dolegliwości u Uczestników.
 2. Ze względu na ekstremalny charakter zawodów uczestnicy muszą zdawać sobie sprawę z możliwych zadrapań, otarć, urazów i innych uszkodzeń ciała, jak również stanów wychłodzenia lub przegrzania organizmu. Odpowiedzialność za powstałe uszkodzenia ciała lub niepożądane stany organizmu spoczywa na Uczestnikach.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zdjęcia z trasy Uczestnika, którego stan zdrowia wymaga opieki medycznej lub postawa i zachowanie zagraża innym Uczestnikom biegu.

11. Wizerunek

Uczestnictwo w „Wyzwaniu Orła” jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie wizerunku Uczestnika przez Organizatora we wszystkich publikowanych materiałach na stronie internetowej, w mediach społecznościowych, materiałach promocyjnych oraz w mediach relacjonujących i promujących wydarzenie. Uczestnik podpisuje w Biurze Zawodów odpowiednie oświadczenie.

12. Dane osobowe

Uczestnictwo w „Wyzwaniu Orła” jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika przez Organizatora do celów związanych z organizacją biegu.

13. Podsumowanie

 1. Ostateczna i wiążąca interpretacja zapisów niniejszego regulaminu przysługuje organizatorowi.
 2. Pytania odnoście regulaminu oraz „Wyzwania Orła” kierować można przez e-mail (kontakt@wyzwanieorla.pl) oraz telefonicznie (tel. 793 717 229).